Câu 1: Tôi đã mua cổ phần của Công ty từ một người bạn, nhưng chỉ thực hiện thủ tục sang nhượng bằng giấy viết tay. Đến nay tôi muốn thực hiện thủ tục sang nhượng toàn bộ số cổ phiếu này sang tên tôi. Các thủ tục sang tên chuyển nhượng số cổ phiếu như thế nào?

 

Trả lời: 

Về thủ tục chuyển nhượng cổ phần của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực, hiện nay Cổ phiếu của Công ty Tài chính cổ phần điện lực đã niêm yết trên sàn chứng khoán UPCOM theo thông báo số 207/TB-TCĐL ngày 24/7/2018, đường dẫn thông báo tại đây

 

Do đó thủ tục chuyển nhượng cổ phiếu không được thực hiện tại Công ty Tài chính cổ phần Điện lực nữa, các cổ đông mang sổ và chứng minh nhân dân/căn cước công dân ra Công ty Chứng khoán để làm thủ tục trên.

 

 

 Câu 2. Xin Quý Công ty vui lòng cho biết thủ tục sang tên cổ đông là người thân đã qua đời. Trân trọng cảm ơn.

 

Trả lời: 

Theo Quy chế Chuyển nhượng cổ phần và quản lý thông tin cổ đông của Công ty, trường hợp người thân có sở hữu cổ phần của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực qua đời:

Hồ sơ trường hợp được thừa kế cổ phần: 

 

Hướng dẫn Chuyển quyền sở hữu do thừa kế chứng khoán.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

1. Văn bản đề nghị chuyển quyền sở hữu chứng khoán của người nhận thừa kế hoặc đại diện những người nhận thừa kế (Mẫu16B/ĐKCK) kèm theo bản sao hợp lệ giấy tờ của bên nhận thừa kế và Giấy chứng tử ( Bản sao) của bên để lại tài sản thừa kế.

Lưu ý: Mục số lượng chứng khoán để lại thừa kế khai theo số lượng cổ phiếu hiện tại phù hợp với nội dung số lượng cổ phần được ghi trong Văn bản thỏa thuận phân chia di sản.

2. Tài liệu chứng minh đã nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài chính (Tờ khai/ Thông báo nộp thuế thu nhập cá nhân có xác nhận của cơ quan thuế và Văn bản (Biên lai nộp thuế thừa kế) xác nhận đã nộp tiền vào ngân sách Nhà nước) (trường hợp bên nhận thừa kế là cá nhân).

Ghi chú: Qúy cổ đông nộp thuế tại địa phương hoặc liên hệ  Bộ phận một cửa Cục Thuế TP Hà Nội : G23 Thành Công, Ba Đình, Hà Nội 024.37622239, 024.37622240, 024.37622241 để nộp Thuế thừa kế.

3. Trường hợp thừa kế theo pháp luật: 

a. Giấy Chứng nhận sổ hữu cổ phần / Giấy xác nhận sở hữu cổ phần người để lại thừa kế( Bản gốc). Nếu số cổ phần ghi trên sổ gốc chưa bao gồm cổ tức bằng cổ phiếu phát sinh từ năm 2017 đến hiện nay, đề nghị Quý cổ đông làm đơn xác nhận giá trị cổ phiếu thời điểm hiện tại gửi EVNFC trước khi ra Công chứng lập văn bản Thỏa thuận phân chia di sản thừa kế..

b. Bản tường trình của người nhận thừa kế về các mối quan hệ nhân thân của Người để lại thừa kế, trong đó liệt kê đầy đủ thông tin về hàng thừa kế của người để lại thừa kế (vợ, chồng, cha mẹ đẻ, cha mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi…) và cam kết về tính chính xác của các thông tin kê khai trong bản tường trình, đồng thời chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật nếu có phát sinh tranh chấp.

c. Bản sao hợp lệ văn bản thỏa thuận về việc phân chia di sản thừa kế (trường hợp có nhiều người trong diện được nhận thừa kế)/văn bản khai nhận di sản thừa kế (trường hợp chỉ có một người trong diện được nhận thừa kế) có xác nhận của cơ quan công chứng, cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Lưu ý: (Bản sao dấu đỏ, có nêu rõ nội dung được nhận thừa kế gồm: cổ phần và cổ tức phát sinh( nếu có) trong văn bản do Văn phòng công chứng/ Ủy ban phường, xã lập.

d. Bản sao hợp lệ Văn bản từ chối nhận di sản thừa kế (trường hợp người nằm trong diện thừa kế từ chối nhận di sản thừa kế)/văn bản ủy quyền đứng tên sở hữu quản lý di sản thừa kế (trường hợp những người nằm trong diện thừa kế ủy quyền cho người khác) có xác nhận của cơ quan công chứng, cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

e. Yêu cầu chuyển khoản chứng khoán và Văn bản của Thành viên nơi bên để lại thừa kế mở tài khoản gửi Trung tâm lưu kí Chứng khoán xác nhận về số dư chứng khoán lưu ký và cam kết phong tỏa trong quá trình làm thủ tục chuyển quyền sở hữu (trường hợp cổ phiếu đã lưu ký tại Công ty Chứng khoán).

 Trường hợp chứng khoán chưa lưu ký, Tổ chức phát hành chịu trách nhiệm thu hồi Sổ/Giấy chứng nhận sở hữu chứng khoán của bên để lại thừa kế.

g. Các tài liệu liên quan khác: Bản sao Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân của Người nhận thừa kế, và người để lại di sản thừa kế (nếu có)

Lưu ý: Nếu số CMND/CCCD của Người để lại di sản thừa kế ghi trên SỔ CỔ PHẦN/ GIẤY XÁC NHẬN CỔ PHẦN khác với CMND/CCCD tại thời điểm lập Văn bản phân chia di sản/ Văn bản từ chối nhận di sản thì trong Văn bản thỏa thuận phân chia tài sản/ Văn bản từ chối nhận di sản nêu rõ nội dung Người để lại di sản thừa kế có cả số CMND/CCCD số cũ (số ghi trên sổ) số mới (hiện đang dùng).

  Đính kèm:

  Mẫu 16B/ĐKCK

  Mẫu Tường trình quan hệ nhân thân

Đơn xác nhận giá trị cổ phiếu thừa kế