Thông tin cổ đông

Giấy chứng nhận cổ phần

Giấy chứng nhận cổ phần

Thông báo mất giấy chứng nhận sở hữu cổ phần ngày 11-4-2024

TB mất sổ cổ đông Võ Văn Khải

TB mất sổ cổ đông Phạm Văn Khánh

Thông báo mất giấy chứng nhận sở hữu cổ phần ngày 05-4-2024

Chi tiết

Thông báo mất giấy chứng nhận sở hữu cổ phần ngày 04-4-2024

TB mất sổ cổ đông Trịnh Thị Tuyết Dung

Thông báo mất giấy chứng nhận sở hữu cổ phần ngày 02-4-2024

Chi tiết


Thông báo mất giấy chứng nhận sở hữu cổ phần ngày 01-4-2024

TB mất sổ cổ đông Tràng Anh Tuấn

Chi tiết

Thông báo mất giấy chứng nhận sở hữu cổ phần ngày 28-3-2024

TB mất sổ cổ đông Nguyễn Xuân Mạnh

Thông báo mất giấy chứng nhận sở hữu cổ phần ngày 26-3-2024

Chi tiết

TB mất sổ cổ đông Phạm Tiến Sỹ

TB mất sổ cổ đông Lê Triệu Đăng Khoa

TB mất sổ cổ đông Võ Minh Luân

TB mất sổ cổ đông Trương Tiến Dũng

TB mất sổ cổ đông Lê Phương Thảo

Thông báo mất giấy chứng nhận sở hữu cổ phần ngày 22-3-2024

TB mất sổ cổ đông Lê Thanh Điệp

TB mất sổ cổ đông Nguyễn Thị Thanh Trang

TB mất sổ cổ đông Nguyễn Ngọc Trường

TB mất sổ cổ đông Trần Thị Minh Tâm

Thông báo mất giấy chứng nhận sở hữu cổ phần ngày 21-3-2024

TB mất sổ cổ đông Sông Văn Chung

Thông báo mất giấy chứng nhận sở hữu cổ phần ngày 20-3-2024

TB mất sổ cổ đông Nguyễn Văn Ngọc

TB mất sổ cổ đông Trần Quốc Huy

Liên hệ

Bộ phận Giao dịch và Quản lý thông tin Cổ đông

  • (024) 2222.9999 - Ext: 755, 754, 752
  • codong@evnfc.vn
  • Tầng 14, 15 & 16 Tháp B, Tòa nhà EVN, 11 Cửa Bắc, P. Trúc Bạch, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội