Quan hệ nhà đầu tư

Thông tin dành cho cổ đông

Thông tin dành cho cổ đông

Giải trình biến động kết quả Hoạt động kinh doanh Quý IV/2022 so với cùng kỳ năm 2021

Chi tiết

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Chi tiết

Thông báo gửi Quý cổ đông về việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực

Chi tiết

CBTT bất thường về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Chi tiết

CBTT bất thường về việc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phê duyệt chấp thuận tăng vốn điều lệ

Chi tiết

CBTT bất thường về việc đính chính thông tin không đúng sự thật về chức danh và quá trình công tác của ông Ngô Thục Vũ tại EVNFinance

Chi tiết

CBTT bất thường về Quy chế phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2022

Chi tiết

CBTT bất thường về thay đổi Giấy chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp

Chi tiết

Biểu mẫu đính kèm Thông báo đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028

Chi tiết

Thông báo về đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028

Chi tiết

Liên hệ

Bà Đỗ Thu Hường Bộ phận Quan hệ và Thông tin cổ đông

  • (024) 2222.9999 - Ext: 755 hoặc 754
  • codong@evnfc.vn
  • Tầng 14, 15 & 16 Tháp B, Tòa nhà EVN, 11 Cửa Bắc, P. Trúc Bạch, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội