Quan hệ nhà đầu tư

Thông tin dành cho cổ đông

Thông tin dành cho cổ đông

CBTT về thay đổi giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực

21/05/2024

Chi tiết

Công bố thông tin về việc bầu chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị

16/05/2024

Chi tiết

Giải trình biến động kết quả HĐKD Quý 1 năm 2024 so với cùng kỳ năm 2023

19/04/2024

Chi tiết

CBTT về việc HĐQT ban hành nghị quyết Miễn nhiệm chức danh P.TGĐ đối với ông Hoàng Thế Hưng

29/03/2024

Chi tiết

CBTT về việc nhận được đơn xin từ nhiệm của P.TGĐ Hoàng Thế Hưng

29/03/2024

Chi tiết

CBTT bất thường về sửa đổi, ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế Quản trị nội bộ EVNFinance

27/03/2024

0. Công văn Công bố thông tin

1. Điều lệ tổ chức và hoạt động

2. Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị  

3. Quy chế Quản trị nội bộ


CBTT định kỳ về Biên bản & Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2024

15/03/2024

Chi tiết

CBTT về việc HĐQT ban hành nghị quyết Miễn nhiệm chức danh P.TGĐ đối với Ông Lâm Nguyễn Thiện Nhơn

07/03/2024

Chi tiết

CBTT về việc nhận được đơn xin từ nhiệm của P.TGĐ Lâm Nguyễn Thiện Nhơn

07/03/2024

Chi tiết

Bổ sung tài liệu họp Đại hội Đồng Cổ đông năm 2024 - Báo cáo của Thành viên Độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT năm 2023

29/02/2024

Chi tiết

Liên hệ

Bộ phận Giao dịch và Quản lý thông tin Cổ đông

  • (024) 2222.9999 - Ext: 755, 754, 752
  • codong@evnfc.vn
  • Tầng 14, 15 & 16 Tháp B, Tòa nhà EVN, 11 Cửa Bắc, P. Trúc Bạch, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội