Quan hệ nhà đầu tư

Thông tin dành cho cổ đông

Thông tin dành cho cổ đông

TB Quyền và nghĩa vụ của Cổ đông Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực

Chi tiết

CBTT bất thường: Hội đồng Quản trị thông báo về Quyền và nghĩa vụ của cổ đông Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực

Chi tiết

CBTT bất thường về việc: Hội đồng Quản trị ban hành nghị quyết điều chỉnh phương án tăng vốn điều lệ từ phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và chương trình lựa chọn cho người lao động

Chi tiết

CBTT bất thường về việc: Quyết định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi nội dung Giấy phép thành lập và hoạt động của EVF, thay đổi về vốn điều lệ

Chi tiết

Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM thông báo ngày giao dịch của chứng khoán thay đổi đăng ký niêm yết

Chi tiết

CBTTBT: Quyết định chấp thuận thay đổi đăng ký niêm yết cổ phiếu phát hành từ trả cổ tức năm 2021

Chi tiết

CBTT: Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ tư

Chi tiết

Thông báo chi trả cổ tức năm 2021 của EVNFinance

Chi tiết

CBTT bất thường về Danh mục hồ sơ gửi Sở GD CK TPHCM về Đăng ký thay đổi niêm yết cổ phiếu do phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021

Chi tiết

CBTT: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước gửi văn bản về báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của EVF

Chi tiết

Liên hệ

Bà Đỗ Thu Hường Bộ phận Quan hệ và Thông tin cổ đông

  • (024) 2222.9999 - Ext: 755 hoặc 754
  • codong@evnfc.vn
  • Tầng 14, 15 & 16 Tháp B, Tòa nhà EVN, 11 Cửa Bắc, P. Trúc Bạch, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội