Tham dự buổi lễ, về phía EVNFinance có ông Phạm Trung Kiên – Chủ tịch HĐQT, ông Mai Danh Hiền – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, ông Đào Lê Huy – Phó Tổng Giám đốc và đại diện các đơn vị trong EVNFinance; về phía Bảo Minh có ông Đinh Việt Tùng – Chủ tịch HĐQT, ông Vũ Văn Tuấn – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, ông Phạm Minh Tuân – Phó Tổng Giám đốc, ông Vũ Hải Lâm – Phó Tổng Giám đốc và các đại diện của Bảo Minh.

Sau khi hoàn tất ký kết thỏa thuận hợp tác, EVNFinance và Bảo Minh trở thành đối tác tài chính toàn diện. Hai bên tăng cường hợp tác lâu dài và toàn diện, khai thác tối đa thế mạnh của nhau để đảm bảo lợi ích, giá trị cao nhất cho khách hàng, nhà đầu tư.

Theo đó, các bên sẽ quảng bá, giới thiệu sản phẩm tài chính của nhau trên tinh thần hỗ trợ triển khai, tận dụng nguồn lực nội tại và mạng lưới, hệ thống của nhau, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật. Mục tiêu chung là cùng nhau hướng tới việc tạo ra giá trị gia tăng cho khách hàng của mình thông qua các gói sản phẩm tài chính của mỗi bên, hoặc sản phẩm tài chính kết hợp (nếu có). Bên cạnh đó, EVNFinance và Bảo Minh sẽ tăng cường hợp tác với nhau thông qua các hoạt động tư vấn chuyên môn trong phạm vi cho phép.

EVNFinance và Bảo Minh ký kết hợp tác toàn diện.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch HĐQT EVNFinance – ông Phạm Trung Kiên cho biết: “Việc ký kết giữa EVNFinance và Bảo Minh sẽ tạo ra một sự kết nối chắc chắn giữa hai bên. Đồng thời, sự hợp tác lần này được kỳ vọng sẽ mở ra nhiều cơ hội phát triển song phương, cùng nhau hướng tới mục tiêu bền vững trong tương lai”.

Ông Đinh Việt Tùng – Chủ tịch HĐQT Bảo Minh chia sẻ thêm: “Chúng tôi cũng đặt nhiều kỳ vọng và sự tin tưởng cho sự hợp tác lần này với EVNFinance. Tôi tin rằng những điểm tương đồng giữa hai bên và hơn hết là cùng chung mong muốn hướng đến chia sẻ lợi ích sẽ là nền tảng để việc hợp tác giữa Bảo Minh và EVNFinance đạt được kết quả tốt nhất”.

Là công ty tài chính tổng hợp đang đẩy mạnh chuyển đổi số, EVNFinance định hướng mang đến những sản phẩm, dịch vụ tốt nhất tạo giá trị gia tăng và đảm bảo lợi ích cho khách hàng, nhà đầu tư. Với chiến lược kinh doanh linh hoạt, quyết liệt và năng động, EVNFinance đã và đang theo đuổi mục tiêu phát triển bền vững, cân bằng giữa lợi nhuận kinh doanh và lợi ích cộng đồng. Việc hợp tác toàn diện với Bảo Minh được xem là bước quan trọng trên hành trình bền vững của EVNFinance.