1. Đối tượng tham gia: tất cả cán bộ nhân viên trong hệ thống EVNFinance.

2. Thể lệ 04 cuộc thi 

+ Tìm hiểu chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp (Chi tiết cuộc thi, thể lệ, giải thưởng... xem tại đây ).

+ Đề cương bộ tài liệu để tham gia thi (Tìm hiểu tại đây)

+ Tự hào Banker (Chi tiết cuộc thi, thể lệ, giải thưởng... xem tại đây)

+ Tài năng Banker (Chi tiết cuộc thi, thể lệ, giải thưởng... xem tại đây)

+ Nét đẹp Banker (Chi tiết cuộc thi, thể lệ, giải thưởng... xem tại đây)

3. Cách thức cán bộ EVNFinance đăng ký tham gia:

Bước 1: Truy cập trang https://vnba.com.vn/

Bước 2: Nhấn vào mục “Đăng nhập” bên phải trên cùng màn hình.

Bước 3: Đọc đầy đủ các lưu ý và điền email, nhấp vào “Gửi mã đăng nhập”, lưu ý phải là email có đuôi evnfc.vn. Kiểm tra email để lấy mã đăng nhập.

Bước 4: Hệ thống sẽ gửi 1 mã đăng nhập về tài khoản email. Mã đăng nhập này chính là mật khẩu dùng 1 lần. Sử dụng mật khẩu này để xác nhận tài khoản. Sau khi đăng nhập thành công, email sẽ được hiển thị trên góc phải màn hình

Bước 5: Chọn tham gia cuộc thi. Nhập đầy đủ thông tin theo yêu cầu, phần mã nhân viên có thể để là 0000 nếu cần bảo mật.

Bước 6: Bắt đầu tham gia dự thi.

4. Timeline các cuộc thi 

Theo Ban Tổ chức, 04 cuộc thi bên lề trong chuỗi hoạt động sẽ chính thức khởi động từ ngày 18/03/2024.

Cụ thể, cuộc thi 'Sáng tạo video Tiktok - Tự hào Banker' sẽ bắt đầu tư ngày 18/03/2024 và kết thúc vào ngày 14/04/2024; “Tìm hiểu về Bộ chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử của cán bộ ngân hàng” sẽ bắt đầu tư 18/03/2024 và kết thúc vào ngày 07/04/2024; Cuộc thi Tài năng Banker sẽ bắt đầu từ 25/03/2024 và kết thúc vào ngày 22/04/2024; Cuộc thi Nét đẹp Banker sẽ bắt đầu từ 01/04/2024 và kết thúc vào ngày 29/04/2024.

5. Thông tin tham khảo

Tất cả các thông tin về: Các hạng mục thi; Thể lệ cuộc thi; Tham gia dự thi, bình chọn các bài dự thi; Cập nhật kết quả các hạng mục thi… đều được đăng tải trên các kênh thông tin:

- Website Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam: https://vnba.org.vn

- Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ: https://thitruongtaichinhtiente.vn/

- Kênh Tiktok cuộc thi: https://www.tiktok.com/@vnba30nam

- Cổng thông tin nội bộ VNBA 30 năm: https://vnba.com.vn/

- Các kênh truyền thông của UB Group - Hội viên VNBA đồng thời là đơn vị đồng hành tham gia tổ chức.