Vượt qua những khó khăn của bối cảnh kinh tế chịu tác động tiêu cực từ dịch bệnh Covid-19, EVNFinance vẫn luôn sát cánh để đồng hành và sẻ chia cùng các doanh nghiệp, đúng với định hướng của Ngân hàng Nhà nước. Lợi nhuận trước thuế của EVNFinance trong nửa đầu năm đạt 85,4 tỷ đồng, cao hơn so với cùng kỳ năm 2019, đã một phần thể hiện sự nỗ lực của EVNFinance trong việc thúc đẩy các hoạt động kinh doanh trong bối cảnh đặc biệt này. Theo đó, Công ty đã tập trung các hoạt động dịch vụ, đặc biệt các dịch vụ chuyên biệt trong lĩnh vực điện năng là các hoạt động cốt lõi, trọng yếu. Kết thúc 6 tháng đầu năm, EVNFinance tiếp tục duy trì quy mô tài sản, đảm bảo nguồn thu nhập lãi thuần mục tiêu song hành cùng những chính sách phù hợp hỗ trợ đối với các khách hàng doanh nghiệp, cá nhân. Đồng thời, Công ty vẫn tiếp tục tập trung nguồn lực, thu và xử lý, kiểm soát vấn đề nợ quá hạn, trong những điều kiện khó khăn chung của toàn hệ thống. Kết quả, tỷ lệ nợ xấu tại 30/6/2020 Công ty giữ ở mức 1,62%, thấp hơn so với thời điểm cuối năm 2019 và cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận trước thuế tại Báo cáo tài chính bán niên soát xét của EVNFinance giảm 6,4 tỷ đồng, nguyên nhân chủ yếu là việc giảm nhẹ thu nhập lãi thuần do điều chỉnh bút toán 3,4 tỷ đồng phân bổ lại doanh thu cho giai đoạn 6 tháng cuối năm; tăng chi phí hoạt động 2,6 tỷ đồng từ việc ghi nhận trước chi phí hoạt động phân bổ; và tăng nhẹ chi phí dự phòng 0,3 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế thay đổi chủ yếu đến từ việc ghi nhận số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính cho kỳ 6 tháng đầu năm năm 2020, tăng 12 tỷ đồng. Tại Báo cáo tài chính bán niên trước soát xét, Công ty đang ghi nhận số tiền thuế thực tế đã tạm nộp. Việc quyết toán thuế thu nhập năm tài chính 2020 sẽ được thực hiện sau khi ban hành Báo cáo tài chính năm 2020 đã được soát xét.

Với những kết quả đã ghi nhận, Công ty đang bám sát  tiến độ kế hoạch kinh doanh đã đề ra với một trong những mục tiêu chính -  thực hiện tốt vai trò của một định chế tài chính hỗ trợ tích cực cho sự phát triển của năng lượng tái tạo trong giai đoạn mới.

Bám sát định hướng đẩy mạnh triển khai các gói tín dụng dành cho lĩnh vực năng lượng tái tạo, trong 6 tháng đầu năm 2020, Công ty đã giải ngân gần 1.000 tỷ đồng cho các dự án trên địa bàn khu vực miền Nam, miền Trung Việt Nam, và sẽ tiếp tục đẩy mạnh phát triển mảng hoạt động này trong thời gian tới. Thực hiện tốt mảng hoạt động này, EVNFinance khẳng định có thể tạo ra những kênh dẫn vốn rất tốt, giúp các nhà đầu tư trong và ngoài nước tiếp cận dễ dàng, hiệu quả hơn tới các dự án năng lượng sạch, năng lượng tái tạo tại Việt Nam.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, EVNFinance đã đón nhận những dòng tiền đầu tiên từ gói tài trợ tín dụng trị giá 15 triệu USD từ Quỹ Hợp tác khí hậu Toàn cầu (GCPF), giúp củng cố thêm mục tiêu kinh doanh và thúc đẩy định hướng hỗ trợ phát triển cho các doanh nghiệp năng lượng tái tạo, năng lượng sạch tại Việt Nam.

Cũng theo định hướng phát triển dành cho lĩnh vực năng lượng tái tạo, EVNFinance đã và đang triển khai gói sản phẩm tài chính với thương hiệu Easy Solar. Đây là gói sản phẩm được thiết kế chuyên biệt dành riêng cho các khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp có nhu cầu đầu tư trong lĩnh vực điện mặt trời áp mái. Bên cạnh việc đồng hành cùng khách hàng trong quá trình xây dựng và đáp ứng nhu cầu nguồn vốn bị thiếu hụt của khách hàng trong quá trình triển khai dự án, Easy Solar còn cam kết hỗ trợ tư vấn các gói dịch vụ như bảo hiểm, đánh giá kỹ thuật, môi trường xã hội… tạo nên một giải pháp tài chính đồng bộ, toàn diện. Giải pháp dự kiến sẽ góp phần xã hội hóa điện mặt trời áp mái tại Việt Nam đồng thời xác lập thị trường và kiến tạo giải pháp cho các giai đoạn phát triển.Với gói giải pháp này, lĩnh vực năng lượng điện mặt trời áp mái nói riêng và năng lượng tái tạo nói chung được kỳ vọng sẽ có thêm những bước tiến mới, đóng góp tích cực vào lưới điện chung của đất nước.