Công ty mẹ - Tổng công ty Phát điện 2 thông báo về đợt bán đấu giá cổ phần ra công chúng như sau:

1. Tên doanh nghiệp cổ phần hoá: Công ty mẹ - Tổng công ty Phát điện 2.

Tên tiếng Việt:

Tổng công ty Phát điện 2

Tên Tiếng Anh:

Power Generation Corporation 2

Tên viết tắt:

EVNGENCO 2

Trụ sở:

Số 01 Lê Hồng Phong, Phường Trà Nóc, Quận Bình Thủy, Thành phố Cần Thơ

Điện thoại:

(84) 0292 246 1507

Fax:

(84) 0292 2227 446

Website:

www.evngenco2.vn

2. Ngành nghề kinh doanh:

 • Sản xuất và kinh doanh điện năng;
 • Đầu tư và quản lý vốn đầu tư các dự án nguồn điện, các dự án năng lượng mới, năng lượng tái tạo;
 • Quản lý, vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng, đại tu, thí nghiệm, hiệu chỉnh, cải tạo, nâng cấp thiết bị điện, cơ khí, điều khiển, tự động hoá thuộc dây chuyền sản xuất điện, công trình điện; thí nghiệm điện; thí nghiệm hóa; kiểm định an toàn kỹ thuật các thiết bị, dụng cụ điện; cơ khí điện lực;
 • Tư vấn quản lý dự án, tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng, tư vấn đấu thầu, lập dự toán; tư vấn thẩm tra và giám sát thi công công trình nguồn điện và các công trình lưới điện đồng bộ các dự án nguồn điện; tư vấn hoạt động chuẩn bị sản xuất cho các nhà máy điện;
 • Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực về quản lý vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị nhà máy điện.
 • Vận hành thuê các nhà máy nhiệt điện, thủy điện và nhà máy điện sử dụng công nghệ tái tạo.

3. Vốn điều lệ: 11.866.443.670.000 đồng; tương đương: 1.186.644.367 cổ phần (tính theo mệnh giá).
Trong đó: 

 • Cổ phần Nhà nước nắm giữ: 605.188.627 cổ phần, chiếm 51% VĐL
 • Cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược: 0 cổ phần.
 • Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động: 1.334.900 cổ phần, chiếm 0,1125% VĐL.
 • Cổ phần bán cho tổ chức công đoàn tại doanh nghiệp: 0 cổ phần.
 • Cổ phần bán đấu giá công khai cho các nhà đầu tư thông thường: 580.120.840 cổ phần, chiếm 48,8875% VĐL.
 • Cổ phần bán theo phương thức khoán (bảo lãnh phát hành; dựng sổ): 0 cổ phần.

4. Giá khởi điểm: 24.520 (Hai mươi bốn ngàn năm trăm hai mươi) đồng/cổ phần;

5. Số lượng cổ phần bán đấu giá công khai: 580.120.840 cổ phần, chiếm 48,8875% VĐL;

6. Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, địa chỉ: Số 16, đường Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

7. Điều kiện tham dự đấu giá: Theo quy chế đấu giá cổ phần ra công chúng của Công ty mẹ - Tổng công ty phát điện 2

8. Thời gian và địa điểm phát đơn:

Thời gian: Từ 08 giờ ngày 11 tháng 01 năm 2021 đến 16 giờ ngày 29 tháng 01 năm 2021;
Địa điểm: Đại lý đấu giá chi tiết tại Quy chế đấu giá cổ phần ra công chúng của Công ty mẹ - Tổng công ty phát điện 2

9. Thời gian và địa điểm nộp đơn và tiền đặt cọc:

Thời gian: Từ 08 giờ ngày 11 tháng 01 năm 2021 đến 16 giờ ngày 29 tháng 01 năm 2021;
Địa điểm: Đại lý đấu giá chi tiết tại Quy chế đấu giá cổ phần ra công chúng của Công ty mẹ - Tổng công ty phát điện 2

10. Thời gian và địa điểm bán đấu giá

Thời gian: 09 giờ 00 ngày 08 tháng 02 năm 2021.

Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, địa chỉ: Số 16, đường Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

11. Thời gian thanh toán tiền mua cổ phần:

Thời gian: Từ ngày 09 tháng 02 năm 2021 đến ngày 18 tháng 02 năm 2021.

Thông tin chi tiết xem thêm tại đây.