Chính sách phát triển

Công ty EVN Finance đem đến lộ trình phát triển rõ ràng cho mỗi Cán bộ nhân viên. Mỗi cán bộ nhân viên cùng với Công ty xây dựng cho mình lộ trình phát triển cụ thể:

1. Phát triển theo định hướng chuyên gia

Đây là định hướng phát triển từ vị trí Chuyên viên đến các vị trí Chuyên viên chính, Chuyên viên cao cấp và cao hơn là các vị trí Chuyên gia trong một lĩnh vực nhất định trong Công ty. Mỗi vị trí đều có những quy định cụ thể về mặt tiêu chuẩn, do đó theo định hướng phát triển này, Cán bộ nhân viên có thể xây dựng cho mình lộ trình đào tạo, tích luỹ kinh nghiệm phù hợp để đạt được những tiêu chuẩn cuả từng vị trí mà mình hướng tới

Trong quá trình đào tạo, tích luỹ kinh nghiệm, Công ty luôn đồng hành với từng Cán bộ nhân viên để ghi nhận sự thay đổi của mỗi Cán bộ nhân viên.

2. Phát triển theo định hướng quản lý

Theo định hướng này, Cán bộ nhân viên sẽ phát triển từ vị trí Chuyên viên đến các vị trí Trưởng/ Phó cấp Bộ phận; Trưởng/Phó cấp phòng; Trưởng/Phó cấp Ban, cấp Khối và hướng tới các vị trí quản lý, lãnh đạo cấp cao khác

Cũng giống như phát triển theo hướng chuyên gia, mỗi vị trí quản lý cũng sẽ có những tiêu chuẩn nhất định, Cán bộ nhân viên cùng với Công ty xây dựng lộ trình đào tạo, tích luỹ kinh nghiệm phù hợp để hướng tới những vị trí quản lý theo lộ trình phát triển của bản thân.