Chế độ đãi ngộ tài chính

Chính sách Đãi ngộ Tài chính trong Công ty EVN Finance được thực hiện công bằng, minh bạch phù hợp với khả năng, năng lực và sự đóng góp của mỗi Cán bộ nhân viên, cụ thể bao gồm:

1. Tiền lương

Tiền lương Công ty chi trả cho Cán bộ nhân viên theo quy định tại Quy chế lương của Công ty, cạnh tranh và phù hợp với thị trường lao động. Tiền lương chi trả cho Cán bộ nhân viên gồm 2 phần là phần Tiền lương chức danh và Tiền lương Hiệu quả công việc

- Tiền lương chức danh là tiền lương chi trả cho mỗi chức danh công việc cụ thể.

- Tiền lương Hiệu quả công việc là tiền lương chi trả dựa trên Hiệu quả công việc Cán bộ nhân viên hoàn thành.

- Lương tháng 13

- Tiền lương Bổ sung theo Hiệu quả công việc của Công ty.

2. Tiền thưởng

- Tiền thưởng vượt Hiệu quả công việc theo đơn vị và theo từng cá nhân.

- Tiền thưởng theo từng dự án.

- Tiền thưởng các dịp lễ tết.

- Chính sách khen thưởng cuối năm.

3. Phụ cấp

Phụ cấp theo yêu cầu của từng vị trí công việc sẽ có Phụ cấp điện thoại, Phụ cấp ăn ca, Phụ cấp nhà ở, Phụ cấp đi lại, Công tác phí, Phụ cấp thu hút…

4. Chính sách phúc lợi sinh nhật Cán bộ nhân viên, thăm hỏi ốm đau đối với bản thân Cán bộ nhân viên, người thân trong gia đình, mừng tuổi đầu năm, tặng quà các bậc sinh thành