Thông tin cổ đông

Giấy chứng nhận cổ phần

Giấy chứng nhận cổ phần

Thông báo mất giấy chứng nhận sở hữu cổ phần ngày 09-07-2024

TB mất sổ cổ đông Lê Thị Khánh Tùng

Chi tiết

Thông báo mất giấy chứng nhận sở hữu cổ phần ngày 08-07-2024

TB mất sổ cổ đông Huỳnh Thị Kim Xuyến

Thông báo mất giấy chứng nhận sở hữu cổ phần ngày 05-07-2024

TB mất sổ cổ đông Nguyễn Văn Mạnh

Thông báo mất giấy chứng nhận sở hữu cổ phần ngày 03-07-2024

TB mất sổ cổ đông Hồ Văn Hiệp

Thông báo mất giấy chứng nhận sở hữu cổ phần ngày 02-07-2024

TB mất sổ cổ đông Phạm Hữu Đại

Chi tiết

Thông báo mất giấy chứng nhận sở hữu cổ phần ngày 27-6-2024

TB mất sổ cổ đông Trần Thị Ngọc Lan

TB mất sổ cổ đông Lê Hồng Phong

Thông báo mất giấy chứng nhận sở hữu cổ phần ngày 24-6-2024

Chi tiết

TB mất sổ cổ đông Nguyễn Thị Mỹ Hòa

TB mất sổ cổ đông Lê Hoàng Quốc Hải

Thông báo mất giấy chứng nhận sở hữu cổ phần ngày 21-6-2024

TB mất sổ cổ đông Lê Thanh Sơn

Thông báo mất giấy chứng nhận sở hữu cổ phần ngày 19-6-2024

TB mất sổ cổ đông Trần Văn Nam và Võ Thị Lan Anh

Thông báo mất giấy chứng nhận sở hữu cổ phần ngày 18-6-2024

TB mất sổ cổ đông Trần Ngọc Nga

TB mất sổ cổ đông Đoàn Thị Tường Vi

TB mất sổ cổ đông Trần Đông Hải và Ngô Thị Hồng

Liên hệ

Bộ phận Giao dịch và Quản lý thông tin Cổ đông

  • (024) 2222.9999 - Ext: 755, 754, 752
  • codong@evnfc.vn
  • Tầng 14, 15 & 16 Tháp B, Tòa nhà EVN, 11 Cửa Bắc, P. Trúc Bạch, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội