Thông tin dành cho cổ đông

Câu hỏi thường gặp

Câu hỏi thường gặp

Các biểu mẫu liên quan đến việc chi trả cổ tức năm 2021

Các biểu mẫu đính kèm

Các biểu mẫu liên quan đến quyền cổ đông

Biểu mẫu đính kèm

Chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân

Các câu hỏi về việc giao dịch mua/bán cổ phiếu EVF đối với người có liên quan của người nội bộ

Quy định về việc công bố thông tin đối với người liên quan của người nội bộ của EVNFinance khi giao dịch mua/bán cổ phiếu EVF. Luật Chứng khoán quy định người có liên quan của người nội bộ khi giao dịch cổ phiếu phải thực hiện công bố thông tin, cụ thể:

• Trước khi giao dịch: Quy định phải công bố thông tin trước ngày thực hiện giao dịch tối thiểu 03 ngày làm việc. Thời hạn thực hiện giao dịch không được quá 30 ngày, kể từ ngày đăng ký thực hiện giao dịch và chỉ được bắt đầu tiến hành phiên giao dịch đầu tiên sau 24h kể từ khi có công bố thông tin từ Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

• Sau khi giao dịch: Quy định phải công bố thông tin trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày hoàn tất giao dịch (trường hợp giao dịch kết thúc trước thời hạn đăng ký) hoặc kết thúc thời hạn dự kiến giao dịch.

Các câu hỏi liên quan đến thay đổi thông tin cổ đông

Trả lời các câu hỏi liên quan đến việc thay đổi thông tin cổ đông.

Các câu hỏi liên quan đến sở hữu cổ phần

Trả lời các câu hỏi liên quan đến việc sở hữu cổ phần Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực.

Các câu hỏi liên quan đến cổ tức

Trả lời các vấn đề liên quan đến chi trả cổ tức của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực.

Các câu hỏi liên quan đến chuyển nhượng cổ phần

Hỏi đáp các câu hỏi có liên quan đến việc chuyển nhượng cổ phần của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực.

Liên hệ

Bộ phận Giao dịch và Quản lý thông tin Cổ đông

  • (024) 2222.9999 - Ext: 755, 754, 752
  • codong@evnfc.vn
  • Tầng 14, 15 & 16 Tháp B, Tòa nhà EVN, 11 Cửa Bắc, P. Trúc Bạch, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội