Chứng chỉ ISO 9001 : 2015
Liên Hệ

 

  • Địa chỉ:  Tầng 14,15 và 16 Tháp B, tòa nhà EVN, số 11 Cửa Bắc, P. Trúc Bạch, Q. Ba Đình, TP Hà Nội
  • thông tin liên hệ

 

Thông báo về việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kì 2018-2023

   Thông báo về việc đề cư, ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023

   Điều kiện đề cử HĐQT 

   Mẫu 1: Biểu mẫu đăng ký đề cử

   Mẫu 2: Lý lịch cá nhân 

   Mẫu 3: Báo cáo lợi ích liên quan

   Mẫu 4: Người có liên quan 

   Mẫu 5: Hợp đồng ủy quyền cổ đông

 

                                                                                                                                      ( Ngày đăng 15/01/2020)