Chứng chỉ ISO 9001 : 2015
Liên Hệ

 

  • Địa chỉ:  Tầng 14,15 và 16 Tháp B, tòa nhà EVN, số 11 Cửa Bắc, P. Trúc Bạch, Q. Ba Đình, TP Hà Nội
  • thông tin liên hệ

 

Thông báo chốt danh sách cổ đông để xin ý kiến nhân sự của HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023

  Chi tiết

 

 

                                                                                                                                   ( Ngày đăng 15/01/2020)