Chứng chỉ ISO 9001 : 2015
Liên Hệ

 

  • Địa chỉ:  Tầng 14,15 và 16 Tháp B, tòa nhà EVN, số 11 Cửa Bắc, P. Trúc Bạch, Q. Ba Đình, TP Hà Nội
  • thông tin liên hệ

 

Đảng bộ Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực tổ chức Hội nghị học tập, triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam Khóa XI

Ngày 17 tháng 9 năm 2014, tại trụ sở Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực, Đảng bộ Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực đã tổ chức Hội nghị học tập Nghị quyết của Hội nghị lần thứ 9, Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam Khóa XI.
 


     Đồng chí Lương Bá Thanh, Chánh Văn phòng Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam, đã tới tham dự và báo cáo tại Hội nghị. Đồng chí Phạm Việt Khánh, Phó Bí thư Đảng bộ Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực cùng toàn thể các đồng chí đảng viên, cán bộ quản lý chủ chốt của Công ty đã tham dự Hội nghị. Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Phạm Việt Khánh nêu rõ vai trò quan trọng của việc nghiên cứu học tập, quán triệt Nghị quyết, trên cơ sở đó triển khai vận dụngvào thực hiện các nhiệm vụ chính trị và xây dựng đảng tại Đảng bộ Công ty.


   

     Tại Hội nghị, đồng chí Lương Bá Thanh đã tập trung trình bày Nghị quyết xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, gồm các nội dung cụ thể về: đánh giá tình hình và nguyên nhân 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 Khóa VIII về văn hóa; mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam trong thời gian tới. Hội nghị cũng được nghe báo cáo viên trình bày một số chủ trương về xây dựng Đảng và chuẩn bị tiến tới Đại hội XII của Đảng, gồm các vấn đề: quy chế bầu cử trong Đảng, lấy phiếu tín nhiệm đối với thành viên là lãnh đạo cấp ủy và cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; định hướng chỉ đạo Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.


    Kết thúc Hội nghị, đồng chí Trịnh Thị Hồng Lê, ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Công ty đã khẳng định, đây là một đợt sinh hoạt chính trị bổ ích, góp phần để mỗi cán bộ, đảng viên được hiểu rõ ràng, thấu đáo hơn các nội dung Nghị quyết và chủ trương của Hội nghị lần thứ 9, Khóa XI.

 

 


                                                                                                                                                                                               (TCĐL, tháng 9/2014)