Chứng chỉ ISO 9001 : 2015
Liên Hệ

 

  • Địa chỉ:  Tầng 14,15 và 16 Tháp B, tòa nhà EVN, số 11 Cửa Bắc, P. Trúc Bạch, Q. Ba Đình, TP Hà Nội
  • thông tin liên hệ

 

Đảng bộ Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực tổ chức Hội nghị học tập Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XI) và học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

    Ngày 24 tháng 9 năm 2013, tại trụ sở Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực, Đảng bộ Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam khóa XI và thực hiện Chỉ thị 03-CT/TƯ về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.


   Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn - Phó Bí thư thường trực Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam, đồng chí Lương Bá Thanh - Chánh Văn phòng Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam, đồng chí Hoàng Văn Ninh - Bí thư Đảng bộ Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực cùng toàn thể các đồng chí đảng viên, các cán bộ quản lý cấp trưởng đơn vị tại Hội sở chính của Công ty.

   Phát biểu khai mạc tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn đã khái quát tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng của Tập đoàn Điện lực Việt Nam trong 9 tháng đầu năm 2013, nêu rõ vai trò quan trọng của việc nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XI) nhằm giúp các đảng viên, cán bộ hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị quyết, các quan điểm tư tưởng chỉ đạo của Trung ương, trên cơ sở đó triển khai vận dụng vào thực hiện các nhiệm vụ chính trị và xây dựng đảng tại Đảng bộ Công ty.
   
   Tại Hội nghị, đồng chí Lương Bá Thanh, báo cáo viên đã trình bày các nội dung: (i) Nghị quyết về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; (ii) Nghị quyết về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; (iii) Kết luận một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ trung ương đến địa phương; (iv) Kết luận về việc tiếp thu ý kiến nhân dân, hoàn thiện bản dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; (v) Kết luận một số vấn đề về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, ưu đãi người có công và định hướng cải cách đến năm 2020; (vi) Chuyên đề sơ kết 01 năm thực hiện Nghị quyết hội nghị TƯ 4 (khóa XI) và công tác quy hoạch BCH TƯ, Ban Bí thư và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước; (vii) Học tập tấm gương tư tưởng và đạo đức Hồ Chí Minh.
 
   Kết thúc Hội nghị, đồng chí Phạm Việt Khánh, Phó Bí thư Đảng bộ Công ty đã khẳng định, đây là một đợt sinh hoạt chính trị bổ ích, góp phần để mỗi cán bộ, đảng viên được củng cố, trang bị thêm nhận thức, tư tưởng, đạo đức, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao, đoàn kết xây dựng Đảng bộ Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực trong sạch, vững mạnh. 
                                                         
 
                                                                                                                                                                                       (TCĐL, 30/9/2013)