Chứng chỉ ISO 9001 : 2015
Liên Hệ

 

  • Địa chỉ:  Tầng 14,15 và 16 Tháp B, tòa nhà EVN, số 11 Cửa Bắc, P. Trúc Bạch, Q. Ba Đình, TP Hà Nội
  • thông tin liên hệ

 

Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực thông báo v/v Chi trả cổ tức năm 2011

Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực thông báo về việc Chi trả cổ tức năm 2011

Chi tiết

Mẫu đăng ký nhận cổ tức bằng tiền mặt

Mẫu đăng ký nhận cổ tức qua tài khoản

Mẫu giấy ủy quyền

Mẫu đăng ký danh sách nhận cổ tức