Tài trợ nhanh vốn lưu động

Hỗ trợ khách hàng của EVNFINANCE nắm bắt các cơ hội, tạo hiệu quả kinh doanh tốt nhất với phương châm kịp thời, đáp ứng nhu cầu vốn.

Nếu khách hàng có nhu cầu vốn lưu động thường xuyên trong suốt chu kỳ kinh doanh (12 tháng), EVNFINANCE cung cấp cho khách hàng một hạn mức tín dụng ngắn hạn. Khách hàng có thể rút vốn bất kỳ lúc nào trong vòng 12 tháng, giúp doanh nghiệp ổn định nguồn tài chính, tăng tính chủ động trong việc lập kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của mình.

Đối tượng

·         Các tổ chức kinh tế đang hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.

Tiện ích của sản phẩm

·         Kịp thời đáp ứng nhu cầu vốn của khách hàng.

·         Khách hàng được lựa chọn hình thức vay vốn phù hợp với loại hình kinh doanh.

·         Thời hạn vay linh hoạt, thích ứng với chu kỳ kinh doanh của khách hàng, tối đa đến 12 tháng.

·         Có thể vay bằng nhiều loại tiền khác nhau với lãi suất cho vay hấp dẫn so với thị trường.

·         Thủ tục nhanh chóng, thuận tiện.

Hình thức vay vốn

·         Cho vay từng lần

·         Cho vay hạn mức