Cho vay chiết khấu chứng từ có giá

EVNFINANCE đáp ứng nhu cầu vốn lưu động của khách hàng thông qua việc chiết khấu chứng từ có giá.

 

Đối tượng và điều kiện vay vốn
•    Các tổ chức kinh tế đang hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.
•    Có tài sản cầm cố là chứng từ có giá của chính mình hoặc được bảo lãnh bằng chứng từ có giá của bên thứ ba.
•    Có phương án sử dụng vốn hợp lý.
•    Chứng minh được nguồn trả nợ gốc và lãi vay.
 

Tiện ích của sản phẩm
•    Lãi suất cho vay ở mức ưu đãi.
•    Tránh được thiệt hại do việc rút tiền trước ngày đáo hạn của chứng từ có giá.
•    Tránh rủi ro tỷ giá trong trường hợp phải rút tiền ngoại tệ từ chứng từ có giá và chuyển đổi ra VND.