Cho vay các dự án đầu tư

EVNFINANCE cung cấp nguồn vốn trung dài hạn cho các doanh nghiệp, đáp ứng nhu cầu vốn để đầu tư Dự án, bổ sung vốn để đầu tư mới hoặc sửa chữa, nâng cấp máy móc thiết bị, phương tiện vận tải, nhà xưởng,…

 Đối tượng

·         Các tổ chức kinh tế đang hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.

 Tiện ích của sản phẩm

·         Khách hàng có thể lựa chọn được các giải pháp tài chính phù hợp.

·         Được tài trợ những khoản tín dụng với quy mô lớn, rút vốn linh hoạt theo tiến độ dự án.

·         Loại tiền cho vay đa dạng.

·         Lãi suất cho vay cạnh tranh, hợp lý.

·         Thời hạn cho vay linh hoạt, thời gian ân hạn và trả nợ gốc hợp lý, phù hợp với nguồn thu của khách hàng.

·         Thời gian xử lý hồ sơ vay vốn nhanh chóng, thuận tiện, tạo điều kiện nắm bắt cơ hội kinh doanh của khách hàng.

·         EVNFINANCE sẵn sàng hỗ trợ về vốn kết hợp với tư vấn có hiệu quả cho khách hàng trong đầu tư các Dự án trung dài hạn.

 Hình thức vay vốn

·         Cho vay đầu tư tài sản cố định và cho vay đầu tư dự án.

 Thời hạn vay vốn

-       Cho vay trung hạn: thời hạn vay từ 12 tháng đến 60 tháng.

-       Cho vay dài hạn: thời hạn vay từ 60 tháng trở lên.