Dịch vụ bảo lãnh

Cung cấp các bảo lãnh với các hình thức: Bảo lãnh dự thầu, bảo lãnh thực hiện hợp đồng, bảo lãnh vay vốn, bảo lãnh hoàn trả tiền ứng trước, bảo lãnh thanh toán, bảo lãnh bảo đảm chất lượng sản phẩm, các loại bảo lãnh khác…

 

Cho vay chiết khấu chứng từ có giá

EVNFINANCE đáp ứng nhu cầu vốn lưu động của khách hàng thông qua việc chiết khấu chứng từ có giá.

Cho vay các dự án đầu tư

EVNFINANCE cung cấp nguồn vốn trung dài hạn cho các doanh nghiệp, đáp ứng nhu cầu vốn để đầu tư Dự án, bổ sung vốn để đầu tư mới hoặc sửa chữa, nâng cấp máy móc thiết bị, phương tiện vận tải, nhà xưởng,…

Tài trợ nhanh vốn lưu động

Hỗ trợ khách hàng của EVNFINANCE nắm bắt các cơ hội, tạo hiệu quả kinh doanh tốt nhất với phương châm kịp thời, đáp ứng nhu cầu vốn.