Giao dịch mua bán thông thường (outright)

Giao dịch mua bán thông thường (outright): là giao dịch mua bán trái phiếu trong đó một bên bán và chuyển giao quyền sở hữu trái phiếu cho một bên khác và không kèm theo cam kết mua lại trái phiếu.


Đối tượng giao dịch:    Tổ chức tín dụng, Công ty Chứng khoán, Công ty Quản lý Quỹ có nhu cầu mua hoặc bán Trái phiếu chính phủ, trái phiếu chính phủ bảo lãnh, trái phiếu chính quyền địa phương và được phép kinh doanh theo quy định của luật chứng khoán và các văn bản Pháp luật ban hành về việc giao dịch trái phiếu chính phủ, trái phiếu chính phủ bảo lãnh, trái phiếu chính quyền địa phương.


Thời gian thực hiện:    Theo thỏa thuận của hai bên mua/bán
 

Loại tiền tệ:     Việt Nam đồng
 

Giá mua/bán:    Do các bên tự thỏa thuận với nhau phù hợp với giá thực tế của thị trường.
Liên hệ:    Phòng Nguồn vốn & Quản lý dòng tiền –  Tầng 15, tháp B Tòa nhà EVN, số 11 Cửa Bắc, Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, Hà Nội. Số điện thoại: 04.2222.9999

 

Sản phẩm liên quan