Gửi vốn dưới hình thức hợp đồng tiền đi gửi/cho vay tại các định chế tài chính

EVNFinance sử dụng nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi cho các định chế tài chính (ĐCTC) vay. Dịch vụ áp dụng đối với các ĐCTC được phép hoạt động kinh doanh vốn trên thị trường liên ngân hàng trong nước và quốc tế và có hạn mức giao dịch với EVNFinance.

Đối tượng giao dịch:    Các tổ chức tín dụng hoạt động theo luật các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 16/06/2010 và thông tư quy định về hoạt động cho vay, đi vay, giữa các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài số 21/2012/TT-NHNN ngày 18/06/2012 và thông tư số 01/2013/TT-NHNN về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại thông tư 21/2012/TT-NHNN ngày 18/06/2012 và các Văn bản quy phạm pháp luật khác liên quan.
 

Thời gian thực hiện:    Theo thỏa thuận của hai bên
 

Loại tiền tệ:     VNĐ, USD, EUR…
 

Lãi suất đi gửi/ cho vay:    Do các bên tự thỏa thuận với nhau phù hợp với giá thực tế của thị trường.


Liên hệ:    Phòng Nguồn vốn & Quản lý dòng tiền –  Tầng 15, tháp B Tòa nhà EVN, số 11 Cửa Bắc, Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, Hà Nội. Số điện thoại: 04.2222.9999