Tiền gửi có kỳ hạn tự động

Sản phẩm kết hợp giữa sản phẩm tiền gửi có kỳ hạn và sản phẩm quản lý dòng tiền. EVNFinance và khách hàng thống nhất 1 hạn mức tối đa trên Tài khoản trung tâm của khách hàng tại EVNFinance, tại giờ khóa sổ cắt tràn tự động, nếu tài khoản trung tâm của khách hàng có số dư vượt hạn mức tối đa thì EVNFinance sẽ chuyển toàn bộ số dư vượt hạn mức đó sang tài khoản tiền gửi có kỳ hạn của khách hàng.

Kỳ hạn được thống nhất trong hợp đồng khung được ký kết giữa hai bên.

Tiện ích của Sản phẩm: 
•    Cho phép Doanh nghiệp linh hoạt thực hiện giao dịch khi có nhu cầu thanh toán mà vẫn tối ưu hóa khả năng sinh lời của nguồn vốn trên tài khoản trung tâm khi được cắt chuyển sang tài khoản tiền gửi có kỳ hạn.
Quy trình, thủ tục cung cấp dịch vụ:
•    Khách hàng cung cấp hồ sơ Pháp lý (nếu giao dịch lần đầu) bao gồm: Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh/ Giấy chứng nhận Đầu tư bản sao y, mẫu dấu bản sao y, giấy ủy quyền bản sao y (nếu có) và bản gốc biểu mẫu đăng ký mẫu dấu, chữ ký theo mẫu có sẵn của EVNFinance.
•    EVNFinance và khách hàng tiến hành ký kết Hợp đồng Quản lý dòng tiền với nội dung, điều khoản theo thỏa thuận hai bên và đúng quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Liên hệ:Phòng Quan hệ Khách hàng- Tầng 15, tháp B Tòa nhà EVN, số 11 Cửa Bắc, Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, Hà Nội.
Số điện thoại: 04.2222.9999- Máy lẻ 786