Quản lý dòng tiền

EVNFinance nhận quản lý dòng tiền trên tài khoản thanh toán của khách hàng là doanh nghiệp, tổ chức trong và ngoài nước hoạt động theo pháp luật Việt Nam
Lãi suất hiện tại của Sản phẩm là 1%/ năm là lãi suất không kỳ hạn cao nhất theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.
Phương thức hoạt động của sản phẩm: Hàng ngày, khi số dư trên tài khoản thanh toán của khách hàng vượt quá hạn mức nhất định (được thỏa thuận giữa EVNFinane và khách hàng) sẽ được chuyển về quản lý tại tài khoản của EVNFinance. Tài khoản này của khách hàng được gọi là Tài khoản trung tâm.

Tiện ích của Sản phẩm: 
•    Cho phép Doanh nghiệp thực hiện giao dịch khi có nhu cầu chi tiêu, thanh toán mà vẫn tối ưu hóa khả năng sinh lời của nguồn vốn trên tài khoản thanh toán.

Quy trình, thủ tục cung cấp dịch vụ:
•    Khách hàng cung cấp hồ sơ Pháp lý (nếu giao dịch lần đầu) bao gồm: Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh/ Giấy chứng nhận Đầu tư bản sao y, mẫu dấu bản sao y, giấy ủy quyền bản sao y (nếu có) và bản gốc biểu mẫu đăng ký mẫu dấu, chữ ký theo mẫu có sẵn của EVNFinance.
•    EVNFinance và khách hàng tiến hành ký kết Hợp đồng Khung về Quản lý dòng tiền trên tài khoản thanh toán; nội dung, điều khoản theo thỏa thuận giữa hai bên và theo đúng quy định của Ngân hàng Nhà nước.
 

     Liên hệ: Phòng Quan hệ Khách hàng- Tầng 15, tháp B Tòa nhà EVN, số 11 Cửa Bắc, Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, Hà Nội.
Số điện thoại: 04.2222.9999- Máy lẻ 786