Kinh doanh trái phiếu

Mục đích: Đáp ứng nhu cầu đầu tư của những Khách hàng muốn đa dạng hóa danh mục đầu tư của mình bằng nguồn thu nhập ổn định với thời điểm dòng tiền về được xác định rõ trong tương lai.
 

Đối tượng   

-    Là khách hàng có tư cách pháp nhân
-    Có nhu cầu đa dạng hóa danh mục đầu tư thu nhập cố định ngoài sản phẩm tiền gửi
-    Chấp nhận rủi ro nhất định để đạt được tỷ suất lợi nhuận cao hơn
-    Giá trị tối thiểu: bội số của 01 tỷ đồng/giao dịch
 

Tiện ích sản phẩm   

-    Lãi suất cạnh tranh so với sản phẩm tiết kiệm truyền thống
-    Trái phiếu kinh doanh (Chính phủ, Doanh nghiệp) đều đã được thẩm định qua hệ thống quản lý rủi ro chuyên nghiệp
-    Đội ngũ nhân viên có trình độ, năng động, nhiệt tình
 

Hồ sơ thực hiện   

-    Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp
-    Mở tài khoản tại EVNFinance
-    Hồ sơ giao dịch mua, bán Trái phiếu
 

Liên hệ:    Phòng Đầu tư - Tầng 15, tháp B Tòa nhà EVN, số 11 Cửa Bắc, Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, Hà Nội. Số điện thoại: 04.2222.9999