Hợp tác đầu tư

Mục đích: Đáp ứng nhu cầu đầu tư của Khách hàng vào các sản phẩm đầu tư tài chính chuyên nghiệp thông qua kinh nghiệm và mạng lưới của EVNFinance


Đối tượng: Là khách hàng có tư cách pháp nhân
-    Có nhu cầu đa dạng hóa danh mục đầu tư chấp nhận rủi ro
-    Có nhu cầu đầu tư vào ngành điện và/hoặc một số ngành nghề có liên quan đến kinh nghiệm và mạng lưới EVNFinance
-    Giá trị đầu tư tối thiểu: 10 tỷ đồng trở lên/giao dịch
 

Tiện ích sản phẩm   

-    Tỷ suất lợi nhuận kỳ vọng cao
-    Sản phẩm đa dạng, phù hợp với từng đối tượng khách hàng
-    Đội ngũ nhân viên có trình độ, năng động, nhiệt tình
 

Hồ sơ thực hiện   

-    Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp
-    Mở tài khoản tại EVNFinance
-    Hồ sơ giao dịch, hợp tác đầu tư
 

Liên hệPhòng Đầu tư - Tầng 15, tháp B Tòa nhà EVN, số 11 Cửa Bắc, Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, Hà Nội. Số điện thoại: 04.2222.9999