Đầu tư trái phiếu doanh nghiệp

Mục đích: Đáp ứng nhu cầu vốn trung, dài hạn của Khách hàng để:
-    Tài trợ cho Dự án đầu tư
-    Bổ sung vốn hoạt động
-    Tái cơ cấu nợ
 

Đối tượng

-    Là khách hàng có tư cách pháp nhân
-    BCTC kiểm toán năm liền trước báo lãi và không có ngoại trừ
-    Có phương án phát hành khả thi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt
-    Có đầy đủ hồ sơ được đầu tư dự án theo quy định của pháp luật
-    Dự án có tính khả thi
-    Có tình hình tài chính doanh nghiệp hoặc dòng tiền dự án bảo đảm khả năng trả nợ
Tiện ích sản phẩm

-    Tư vấn, hỗ trợ Khách hàng trong quá trình xây dựng phương án phát hành phù hợp với điều kiện tài chính của Khách hàng và tính khả thi của Dự án
-    Lãi suất và kỳ hạn linh động, có thể điều chỉnh để phù hợp với khả năng trả nợ
-    Đội ngũ cán bộ có trình độ, năng động, nhiệt tình
 

Hồ sơ thực hiện    -    Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp
-    Hồ sơ tài chính doanh nghiệp
-    Hồ sơ pháp lý dự án
-    Hồ sơ vay vốn
-    Hồ sơ tài sản bảo đảm


Liên hệ    Phòng Đầu tư - Tầng 15, tháp B Tòa nhà EVN, số 11 Cửa Bắc, Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, Hà Nội. Số điện thoại: 04.2222.9999