Ủy thác đầu tư cá nhân

Khách hàng uỷ thác cho EVNFINANCE đầu tư, tư vấn quản lý tài sản ủy thác thuộc sở hữu của khách hàng nhằm mục đích sử dụng đồng vốn một cách hiệu quả nhất, thông qua những cơ hội đầu tư hấp dẫn, quản lý danh mục đầu tư chuyên nghiệp.

 

Tiện ích của sản phẩm
•    Cơ hội đầu tư hấp dẫn vào các dự án hiệu quả của ngành Điện.
•    Được EVNFINANCE cung cấp các dịch vụ tư vấn hữu ích.
•    Được EVNFINANCE hỗ trợ tài chính (xem xét trong từng trường hợp) với mức phí hợp lý.
•    Được EVNFINANCE đại diện bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư tại các doanh nghiệp/dự án khách hàng góp vốn đầu tư.
•    Được hưởng kết quả đầu tư theo hình thức Ủy thác đầu tư khách hàng lựa chọn.
•    Thông tin đầu tư của khách hàng luôn được bảo mật.
•    Thủ tục tham gia và chuyển nhượng uỷ thác đầu tư đơn giản, thuận lợi với mức phí hợp lý.


Các sản phẩm Ủy thác đầu tư:
•    Ủy thác đầu tư không chỉ định lĩnh vực, lợi tức cố định.
•    Ủy thác đầu tư chỉ định lĩnh vực, chia sẻ rủi ro.
•    Ủy thác đầu tư chỉ định lĩnh vực, không chia sẻ rủi ro.