Tín dụng cá nhân

EVNFinance cung cấp các loại hình sản phẩm tín dụng cá nhân như:
•    Cho vay mua, xây mới, sửa chữa cải tạo nhà;
•    Cho vay mua ô tô;
•    Cho vay mua sắm Tài sản trang thiết bị phục vụ đời sống;
•    Cho vay du học và các nhu cầu chữa bệnh ở nước ngoài.
 

Lợi ích đối với khách hàng:
-    Sản phẩm được xây dựng để đáp ứng nhu cầu của khách hàng bao gồm: danh sách mục đích vay đa dạng, thời hạn vay linh hoạt, hình thức trả gốc và lãi phù hợp với điều kiện kinh tế từng khách hàng.
-    Lãi suất cạnh tranh, được thay đổi định kỳ tương ứng với lãi suất thị trường.
-    Thủ tục nhanh chóng, thuận tiện trong thời gian tối đa là 03 ngày kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ.