Mua bán kỳ hạn chứng từ có giá

EVNFINANCE cung cấp tới khách hàng các dịch vụ nguồn vốn ngắn hạn thông qua nghiệp vụ mua bán kỳ hạn chứng từ có giá.

Cho vay các định chế tài chính

EVNFINANCE sử dụng nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi cho các định chế tài chính (ĐCTC) vay. Dịch vụ áp dụng đối với các ĐCTC được phép hoạt động kinh doanh vốn trên thị trường liên ngân hàng trong nước và quốc tế và có hạn mức giao dịch với EVNFINANCE.

Nhận vốn/Tiền gửi/Vay vốn tại các định chế tài chính

Căn cứ nhu cầu vốn từng thời kỳ và hạn mức tín dụng các định chế tài chính (ĐCTC) cấp cho EVNFINANCE, EVNFINANCE thực hiện vay vốn tại các ĐCTC. Dịch vụ áp dụng với các ĐCTC được phép giao dịch trên thị trường liên ngân hàng trong nước và quốc tế và cấp hạn mức giao dịch với EVNFINANCE.
 

Gửi vốn tại các định chế tài chính

EVNFINANCE sử dụng vốn tạm thời nhàn rỗi gửi tại các định chế tài chính được phép giao dịch trên thị trường liên ngân hàng trong nước và có hạn mức giao dịch với EVNFINANCE.