HỢP TÁC KINH DOANH
EVNFINANCE mong muốn và sẵn sàng hợp tác với các Định chế tài chính trong nước và nước ngoài thực hiện các hoạt động dịch vụ trên cơ sở hiểu biết lẫn nhau và vì sự phát triển của nhau. Thực hiện vai trò đầu mối thu xếp vốn cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các đơn vị thành viên, EVNFINANCE sẽ mang đến cho các đối tác những cơ hội tiếp cận các dự án lớn, hiệu quả của ngành Điện. Các đối tác của EVNFINANCE được cung cấp thông tin nhanh, đầy đủ và chính xác về khách hàng của Dự án, từ đó tạo nhiều cơ hội nâng cao hiệu quả đầu tư vốn, tiết kiệm thời gian và nhân lực.
Các hoạt động hợp tác:
+ Thu xếp vốn
+ Đồng tài trợ
+ Bao thanh toán
+ Bảo lãnh
Sản phẩm liên quan