Tín dụng

Loại hình sản phẩm
•    Cho vay ngắn hạn thanh toán trong nước thực hiện phương án sản xuất kinh doanh, hợp đồng thầu xây lắp, chế tạo…
•    Cho vay ngắn hạn thanh toán các nhu cầu nhập khẩu để thực hiện phương án sản xuất kinh doanh, hợp đồng thầu xây lắp, chế tạo…
•    Cho vay ưu đãi bổ sung vốn lưu động cho các nhà thầu xây lắp các dự án trong ngành điện
•    Cho trung dài hạn đầu tư sửa chữa, cải tạo nâng cấp dây truyền thiết bị máy móc, nhà xưởng, trụ sở, Tài sản cố định khác;
•    Cho vay đầu tư mới phương tiện vận tải, dây truyền thiết bị máy móc, nhà xưởng, trụ sở, Tài sản cố định khác;
•    Cho vay đầu tư các dự án nguồn điện;
•    Cho vay đầu tư các dự án trạm và lưới điện;
•    Cho vay đầu tư dự án khác;
•    Cho vay thu mua gom hàng hoá phục vụ phương án xuất khẩu.
•    Cho vay bao thanh toán
Lợi ích đối với khách hàng:
-    Thời gian cho vay linh hoạt từ dưới 12 tháng đến trên 05 năm.
-    Lịch thanh toán phù hợp với việc quản lý dòng tiền của doanh nghiệp.
-    Lãi suất cho vay cạnh tranh, hợp lý, được điều chỉnh để phù hợp với khách hàng và lãi suất thay đổi trên thị trường.
Đồng tiền cho vay VNĐ và các ngoại tệ khác theo quy định của NHNN
 

Kinh doanh Trái phiếu chính phủ, Trái phiếu chính phủ bảo lãnh, Trái phiếu địa phương

EVNFinance tiến hành việc mua/ bán trái phiếu chính phủ, trái phiếu chính phủ bảo lãnh, trái phiếu chính quyền địa phương thông qua giao dịch trên thị trường trái phiếu.