Chứng chỉ ISO 9001 : 2015
Liên Hệ

 

  • Địa chỉ:  Tầng 14,15 và 16 Tháp B, tòa nhà EVN, số 11 Cửa Bắc, P. Trúc Bạch, Q. Ba Đình, TP Hà Nội
  • thông tin liên hệ

 

Thông báo về việc Chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông 2020 của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực

 Chi tiết 

 

                                                                                                                                                  (ngày đăng 07/02/2020)

Tin liên quan