Chứng chỉ ISO 9001 : 2015
Liên Hệ

 

  • Địa chỉ:  Tầng 14,15 và 16 Tháp B, tòa nhà EVN, số 11 Cửa Bắc, P. Trúc Bạch, Q. Ba Đình, TP Hà Nội
  • thông tin liên hệ

 

Lĩnh vực kinh doanh

 

Thu xếp vốn và Quản lý vốn

Tín dụng doanh nghiệp và cá nhân

Nhận tiền gửi có kỳ hạn

Đầu tư và Hợp tác đầu tư

Tư vấn tài chính hữu ích

Bảo lãnh

Nhận ủy thác cho vay, ủy thác đầu tư

Kinh doanh ngoại hối 

Cung cấp các dịch vụ tài chính linh hoạt