Chứng chỉ ISO 9001 : 2008
Liên Hệ

 

  • Địa chỉ:  Tầng 14,15 và 16 Tháp B, tòa nhà EVN, số 11 Cửa Bắc, P. Trúc Bạch, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội
  • Điện thoại: (84-24) 2222.9999
  • Fax: (84-24) 2222.1999
  • Email: lienhe@evnfc.vn

 

Công ty Tài chính Điện lực tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2010

Ngày 26/3/2010 tại Hà nội, Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực đã tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niêm năm 2010 với sự tham gia của đại diện lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước, đại diện lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt nam cùng sự tham gia của đông đảo cổ đông đại diện cho 88,22% số cổ phần có quyền biểu quyết.


 

Đại diện lãnh đạo Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực, Tổng giám đốc Hoàng Văn Ninh đã trình bày trước đại hội báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2009 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2010. Báo cáo đã làm rõ những khó khăn và thách thức của Công ty trong bối cảnh các điều kiện vĩ mô của nền kinh tế có nhiều biến động và ngành tài chính ngân hàng chịu nhiều tác động xấu do những hệ lụy của suy thoái kinh tế, đồng thời cũng đã khẳng định được vị thế của Công ty Tài chính Điện lực sau thời gian đầu hoạt động với những kết quả khả quan. Với tổng mức lợi nhuận ròng đạt mức 304,232 tỷ đồng, đạt mức 127% so với kế hoạch đã đề ra, Công ty Tài chính Điện lực đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà các cổ đông giao phó trong năm 2009.  Công ty đã nhận được sự đồng thuận cao từ phía các cổ đông trong việc thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2009, kế hoạch hoạt động kinh doanh 2010 cũng như phương án phân chia lợi nhuận dựa trên các tiêu chí phát triển bền vững, ưu tiên tạo lập và tích luỹ các giá trị cơ bản cho Công ty trong thời gian đầu thành lập nhằm phục vụ tốt nhất nhu cầu phát triển của công ty và gia tăng giá trị cho các cổ đông.
Đại hội cũng đã thông qua các nội dung khác với sự đồng thuận cao như báo cáo hoạt động năm 2009 và phương hướng hoạt động năm 2010 của Hội đồng quản trị, báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát về thực hiện nhiệm vụ năm 2009 và kế hoạch thực hiện năm 2010, phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2010 cũng như cơ chế thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát. Sau sự thành công của Đại hội, Ban Lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ nhân viên của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực sẵn sàng triển khai thực hiện mục tiêu và kế hoạch được Đại hội cổ đông giao.


(TCĐL, 27/3/2010)