Chứng chỉ ISO 9001 : 2008
Liên Hệ

 

  • Địa chỉ:  Tầng 14,15 và 16 Tháp B, tòa nhà EVN, số 11 Cửa Bắc, P. Trúc Bạch, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội
  • Điện thoại: (84-24) 2222.9999
  • Fax: (84-24) 2222.1999
  • Email: lienhe@evnfc.vn

 

CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC LẦN THỨ II, NHIỆM KỲ 2015- 2020

Thực hiện Chỉ thị số 36 ngày 30/5/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng;
Thực hiện kế hoạch số 24 KH/ĐU ngày 19/11/2014 của Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Đảng bộ Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực sẽ tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ II, nhiệm kỳ 2015- 2020 vào ngày 25/5/2015 tại trụ sở chính của Công ty, tầng 6, 434 Trần Khát Chân, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Chương trình Đại hội dự kiến gồm Đại hội trù bị, từ 10h00 – 12h00 và Đại hội chính thức, từ 13h30 – 18h00 ngày 25/5/2015. Để chuẩn bị tổ chức Đại hội, từ tháng 12/2014, Đảng ủy Công ty đã tổ chức quán triệt các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương về công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, lập kế hoạch tổ chức Đại hội các Chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2015-2017 và Đại hội Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2015-2020, phổ biến kế hoạch tới các Chi bộ để triển khai thực hiện.
Đến nay, các Chi bộ trực thuộc đã tổ chức Đại hội thành công, chuẩn bị nội dung hướng tới Đại hội Đảng bộ Công ty thành công tốt đẹp./.