Sản phẩm cho vay tiêu dùng Easy Credit

Giải ngân trực tiếp cho khách hàng thông qua việc sử dụng các dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt: https://easycredit.vn/

Cho vay chiết khấu chứng từ có giá cá nhân

EVNFINANCE đáp ứng nhu cầu vốn của khách hàng thông qua việc chiết khấu chứng từ có giá.

Cho vay có tài sản bảo đảm

Đây là gói sản phẩm cho vay trả góp của EVNFinane nhằm đáp ứng các nhu cầu mua, sửa chữa, trang trí nhà, mua vật dụng gia đình, du học, bổ sung vốn lưu động thường xuyên,…