Chứng chỉ ISO 9001 : 2015
Liên Hệ

 

  • Địa chỉ:  Tầng 14,15 và 16 Tháp B, tòa nhà EVN, số 11 Cửa Bắc, P. Trúc Bạch, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội
  • Điện thoại: (84-24) 2222.9999
  • Fax: (84-24) 2222.1999
  • Email: lienhe@evnfc.vn

 

Trả tiền cổ tức năm 2010 cho cổ đông từ 13h30’ ngày 22 tháng 06 năm 2011

Thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông ngày 16/04/2011 và thông báo số 158/TB – TCĐL ngày 02/06/2011 của Hội đồng Quản trị, Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực đang tiến hành các thủ tục để tăng vốn điều lệ và trả cổ tức năm 2010 (mức chi trả 11% trên vốn góp) cho các cổ đông. Sau khi hoàn tất thủ tục tăng vốn điều lệ, cổ đông được quyền góp vốn theo tỷ lệ cụ thể như sau: 100 cổ phiếu được quyền mua thêm 11 cổ phiếu, giá mua: 10.000 đồng/1 cổ phiếu.


Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực thông báo đến Quý Cổ đông như sau:
I. Đối với các thể nhân góp vốn vào Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực có danh sách tại các đơn vị thành viên EVN: Cổ đông nhận cổ tức tại đơn vị.
Để đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông, các đơn vị khẩn trương gửi danh sách đăng ký mua và không mua cổ phần tăng vốn điều lệ cũng như đăng ký tài khoản nhận cổ tức cho các cổ đông đơn vị mình để nhận tiền và chi trả cổ tức cho các cổ đông có trong danh sách.
II. Đối với các thể nhân góp vốn vào Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực có danh sách tại Cơ quan Tập đoàn Điện lực Việt Nam và tại Cơ quan Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực:
1. Cổ đông đăng ký mua cổ phần sẽ để lại cổ tức năm 2010, nhận cổ phần phát hành thêm và không phải chịu thuế thu nhập từ đầu tư vốn (5%) trên phần cổ tức đó. Cổ đông điền thông tin và trực tiếp ký xác nhận vào mẫu đăng ký mua cổ phiếu tăng vốn điều lệ (đính kèm) và gửi về địa chỉ:
Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực – Phòng Kế toán
Tầng 6 & 7, 434 Trần Khát Chân, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
2. Cổ đông đăng ký không mua cổ phần sẽ nhận cổ tức năm 2010 là 11% và phải chịu thuế thu nhập từ đầu tư vốn. Cổ đông điền và trực tiếp ký xác nhận vào mẫu đăng ký không mua cổ phiếu tăng vốn điều lệ (đính kèm). Các cổ đông có thể nhận tiền dưới một trong hai hình thức sau:
* Bằng tiền mặt:
• Thời gian:
- Đối với các thể nhân góp vốn vào Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực có danh sách tại Cơ quan Tập đoàn Điện lực Việt Nam (Mã cổ đông dạng: F10660xxxx): từ 13h30 đến 16h30 hàng ngày (trừ Thứ bảy, Chủ nhật và các Ngày lễ) kể từ chiều Thứ tư, 22/06/2011.
- Đối với các thể nhân góp vốn vào Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực có danh sách tại Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (Mã cổ đông dạng: F10670xxxx và F10680xxxx): từ 8h30 đến 11h30 hàng ngày (trừ Thứ bảy, Chủ nhật và các Ngày lễ) kể từ sáng Thứ năm, 23/06/2011.
• Địa điểm: tại bộ phận kho quỹ, tầng 7, Tòa nhà 434 Trần Khát Chân, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội.
• Các giấy tờ cần mang theo: CMND cổ đông, Giấy CNSHCP, đăng ký không mua cổ phiếu tăng vốn điều lệ.
* Bằng chuyển khoản:
Cổ đông đăng ký tài khoản nhận tiền vào Giấy đăng ký trả cổ tức qua tài khoản (điền các thông tin vào mẫu bằng chữ viết tay không đánh máy), điền thông tin và ký xác nhận vào Đăng ký không mua cổ phiếu tăng vốn điều lệ, photo CMND kèm theo và gửi về địa chỉ công ty như ở phần 1. (Lưu ý: Công ty chỉ chuyển khoản cho đúng tên cổ đông được hưởng quyền).
Trường hợp ủy quyền cho người khác, cổ đông phải điền thông tin và ký xác nhận vào Đăng ký không mua cổ phiếu tăng vốn điều lệ, có Giấy ủy quyền theo mẫu và Công ty chỉ trả bằng tiền mặt. Trong trường hợp này các giấy tờ cần mang theo: Đăng ký không mua cổ phiếu tăng vốn điều lệ, giấy ủy quyền kèm photo CMND cổ đông để lưu phiếu chi, Giấy CNSHCP, CMND người nhận, CMND của cổ đông để đối chiếu.
 

  Đăng ký mua Cổ phiếu

  Đăng ký không mua Cổ phiếu

  Đăng ký trả Cổ tức qua tài khoản

  Mẫu giấy uỷ quyền

 

Tin liên quan