Chứng chỉ ISO 9001 : 2015
Liên Hệ

 

  • Địa chỉ:  Tầng 14,15 và 16 Tháp B, tòa nhà EVN, số 11 Cửa Bắc, P. Trúc Bạch, Q. Ba Đình, TP Hà Nội
  • thông tin liên hệ

 

Thông báo về việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS Công ty Tài chính Cổ phận Điện lực nhiệm kỳ 2018-2023

Thông báo

  Điều kiện đề cử HĐQT, BKS

  Mẫu 1: Đăng ký đề cử

  Mẫu 2: Lý lịch cá nhân

  Mẫu 3: Báo cáo lợi ích liên quan

  Mẫu 4: Người có liên quan

 

 

                                                                                                              (ngày 01/02/2018)

Tin liên quan