Chứng chỉ ISO 9001 : 2015
Liên Hệ

 

  • Địa chỉ:  Tầng 14,15 và 16 Tháp B, tòa nhà EVN, số 11 Cửa Bắc, P. Trúc Bạch, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội
  • Điện thoại: (84-24) 2222.9999
  • Fax: (84-24) 2222.1999
  • Email: lienhe@evnfc.vn

 

Thông báo về Đề cử và ứng cử thành viên Hội Đồng Quản Trị

  Kính gửi Quý cổ Đông 

Công ty Tài chính Cổ Phần Điện Lực xin thông báo về điều kiện, tiêu chuẩn và thủ tục đề cử và tự ứng cử bổ sung chức danh thành viên Hội đồng Quản trị : chi tiết   

 Các mẫu đính kèm : 

  + Mẫu 1 

  + Mẫu 2 

  + Mẫu 3 

  + Mẫu 4  

TCĐL 06/03/2014

Tin liên quan