Chứng chỉ ISO 9001 : 2015
Liên Hệ

 

  • Địa chỉ:  Tầng 14,15 và 16 Tháp B, tòa nhà EVN, số 11 Cửa Bắc, P. Trúc Bạch, Q. Ba Đình, TP Hà Nội
  • thông tin liên hệ

 

Thông báo ứng cử, đề cử nhân sự gửi tới cổ đông năm 2015

Công ty Tài chính Cổ Phần Điện Lực xin thông báo về điều kiện, tiêu chuẩn và thủ tục đề cử và tự ứng cử bổ sung chức danh thành viên Hội đồng Quản trị : Chi tiết

    Các mẫu đính kèm : 

  + Mẫu 1 

  + Mẫu 2 

  + Mẫu 3 

  + Mẫu 4

Tin liên quan