Chứng chỉ ISO 9001 : 2015
Liên Hệ

 

  • Địa chỉ:  Tầng 14,15 và 16 Tháp B, tòa nhà EVN, số 11 Cửa Bắc, P. Trúc Bạch, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội
  • Điện thoại: (84-24) 2222.9999
  • Fax: (84-24) 2222.1999
  • Email: lienhe@evnfc.vn

 

Thông báo chốt Danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực

 Chi tiết

 

 

                                                                                                                                                            (22/02/2019)

Tin liên quan