Chứng chỉ ISO 9001 : 2015
Liên Hệ

 

 • Địa chỉ:  Tầng 14,15 và 16 Tháp B, tòa nhà EVN, số 11 Cửa Bắc, P. Trúc Bạch, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội
 • Điện thoại: (84-24) 2222.9999
 • Fax: (84-24) 2222.1999
 • Email: lienhe@evnfc.vn

 

Công ty Tài chính CP Điện lực tổ chức họp Đại Hội Cổ Đông thường niên 2011

Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực thông báo về thời gian, địa điểm, nội dung họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 như sau:

1.    Thời gian, địa điểm
07h30 ngày 16 tháng 4 năm 2011 tại Trụ sở Tập đoàn Điện lực Việt Nam, 18 Trần Nguyên Hãn, Hà Nội
2.    Nội dung
Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh và phương án phân chia lợi nhuận năm 2010, Kế hoạch KD năm 2011; Sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của EVNFinance; Trình bổ nhiệm đơn vị kiểm toán BCTC năm 2011; Thông qua phương án tăng vốn điều lệ, phương án thành lập Công ty con.

Mọi thông tin về Đại hội Cổ đông thường niên 2011 xin liên hệ:
Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực
Tầng 6-7-9, Tòa nhà 434 Trần Khát Chân, Hà Nội
Trần Thị Ngọc Lan

Tel            :    84-4-22229999  - ext 600
Fax           :    84-4-22221999           
Email        :    lanttn@evnfc.vn

 1. Giấy mời 
 2. Mẫu đăng ký dự họp
 3. Công văn cử người
 4. Mẫu giấy uỷ Quyền
 5. Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2010
 6. Báo cáo tài chính năm 2010
 7. Kế hoạch kinh doanh năm 2011

 

Tin liên quan