Chứng chỉ ISO 9001 : 2015
Liên Hệ

 

  • Địa chỉ:  Tầng 14,15 và 16 Tháp B, tòa nhà EVN, số 11 Cửa Bắc, P. Trúc Bạch, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội
  • Điện thoại: (84-24) 2222.9999
  • Fax: (84-24) 2222.1999
  • Email: lienhe@evnfc.vn

 

Công ty Tài chính CP Điện lực thông báo v/v Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

 Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực thông báo về thời gian, địa điểm, nội dung họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 như sau:


 1.    Thời gian, địa điểm

Thời gian: Từ 07h30 ngày 25 tháng 4 năm 2013
Địa điểm: Nhà khách Tây Hồ, Văn phòng TW Đảng, số 8 Đặng Thai Mai, Quận Tây Hồ, Hà Nội

2.    Nội dung
Các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và Ban Kiểm soát về kết quả HĐKD, kết quả thực hiện nghị quyết của ĐHCĐ năm 2012; Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2012 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012; Định hướng hoạt động kinh doanh năm 2013 và kế hoạch kinh doanh giai đoạn 5 năm 2013-2017; Bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013 -2018; Sửa đổi Điều lệ Công ty; Các nội dung liên quan khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông.

Mọi thông tin về Đại hội Cổ đông thường niên 2013 xin liên hệ:
-         Bộ phận Quan hệ cổ đông, Phòng Kế toán, Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực.
Địa chỉ: Tầng 7- Tòa nhà 434 Trần Khát Chân – Quận Hai Bà Trưng- Hà Nội.
-         Email: chihtv@evnfc.vn, hienmd@evnfc.vn.
-         Điện thoại: 04-22229999 - Máy lẻ 755 gặp Chị Chi hoặc Anh Hiền.
-         Fax: 04-22221999

Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực kính báo

TCĐL 22/04/2013

Đính kèm:
+ Thư mời (Download)
+ Giấy uỷ quyền tham dự (Download)

Tin liên quan