Chứng chỉ ISO 9001 : 2015
Liên Hệ

 

  • Địa chỉ:  Tầng 14,15 và 16 Tháp B, tòa nhà EVN, số 11 Cửa Bắc, P. Trúc Bạch, Q. Ba Đình, TP Hà Nội
  • thông tin liên hệ

 

Công ty Tài chính CP Điện lực thông báo v/v Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực thông báo về thời gian, địa điểm, nội dung họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 như sau:
1.    Thời gian, địa điểm
Thời gian: 07h30 ngày 25 tháng 5 năm 2012
Địa điểm: Khách sạn Thắng Lợi, 200 Phố Yên Phụ, Quận Tây Hồ, Hà Nội
2.    Nội dung
Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh và phương án phân chia lợi nhuận năm 2011, Định hướng hoạt động kinh doanh năm 2012; Công tác nhân sự Hội đồng Quản trị; Trình bổ nhiệm đơn vị kiểm toán BCTC năm 2012; Các nội dung liên quan khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
Mọi thông tin về Đại hội Cổ đông thường niên 2012 xin liên hệ:

  • Bộ phận Quan hệ cổ đông, Phòng Kế toán, Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực.
  • Địa chỉ: Tầng 7, Tòa nhà 434 Trần Khát Chân, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
  • Email: chihtv@evnfc.vn, hienmd@evnfc.vn.
  • Điện thoại: 04-22229999 - Máy lẻ 755 / 758.       Fax: 04-22221999


Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực
Các file đính kèm:
1.    Giấy mời
2.    Giấy Ủy quyền
3.    Báo cáo kết quá HĐKD năm 2011 và Định hướng hoạt động năm 2012
4.    Báo cáo Tài chính năm 2011 (đã được kiểm toán)

Tin liên quan