Chứng chỉ ISO 9001 : 2015
Liên Hệ

 

  • Địa chỉ:  Tầng 14,15 và 16 Tháp B, tòa nhà EVN, số 11 Cửa Bắc, P. Trúc Bạch, Q. Ba Đình, TP Hà Nội
  • thông tin liên hệ

 

Công ty Tài chính CP Điện lực thông báo v/v Điều kiện, tiêu chuẩn và thủ tục đề cử và tự ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013 - 2018
Tin liên quan