Chứng chỉ ISO 9001 : 2015
Liên Hệ

 

  • Địa chỉ:  Tầng 14,15 và 16 Tháp B, tòa nhà EVN, số 11 Cửa Bắc, P. Trúc Bạch, Q. Ba Đình, TP Hà Nội
  • thông tin liên hệ

 

Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực - Tài liệu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về Phương án tăng vốn điều lệ

  Tài liệu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về Phương án tăng vốn điều lệ - đính kèm Phiếu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản gửi cổ đông theo đường công văn chính thức

 
                                                                                                                                                                      (24/12/2018)
Tin liên quan