Chứng chỉ ISO 9001 : 2008
Liên Hệ

 

  • Địa chỉ:  Tầng 14,15 và 16 Tháp B, tòa nhà EVN, số 11 Cửa Bắc, P. Trúc Bạch, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội
  • Điện thoại: (84-24) 2222.9999
  • Fax: (84-24) 2222.1999
  • Email: lienhe@evnfc.vn

 

CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC THÔNG BÁO KẾT QUẢ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

Ngày 25/5/2012, tại Khách sạn Thắng Lợi, Hà Nội, Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực đã được tiến hành với đầy đủ các điều kiện về thành phần và số lượng người tham dự theo quy định của pháp luật. Có 119 người tham dự là đại diện theo uỷ quyền của 192.145.068 cổ phần tương đương với 76,86 % số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực.

Trang trước 1 ... 5 6 7 8 9 10 11 [12] 13 14   Trang sau