Chứng chỉ ISO 9001 : 2008
Liên Hệ

 

  • Địa chỉ:  Tầng 14,15 và 16 Tháp B, tòa nhà EVN, số 11 Cửa Bắc, P. Trúc Bạch, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội
  • Điện thoại: (84-24) 2222.9999
  • Fax: (84-24) 2222.1999
  • Email: lienhe@evnfc.vn

 

Các câu hỏi liên quan đến cổ tức

Hỏi đáp các vấn đề liên quan đến chi trả cổ tức của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực


1. Bao giờ Công ty thanh toán cổ tức năm 2014 cho cổ đông?
Trả lời: Theo kế hoạch hoạt động thì Công ty dự kiến bắt đầu thanh toán cổ tức cho cổ đông trong tháng 10 năm 2015.

2. Đề nghị quý Công ty cho biết các thủ tục cần thiết để nhận cổ tức qua chuyển khoản?
Trả lời: Cổ đông đăng ký tài khoản nhận tiền vào Giấy đăng ký trả cổ tức qua tài khoản (điền các thông tin vào mẫu bằng chữ viết tay không đánh máy), điền thông tin và ký xác nhận vào Đăng ký không mua cổ phiếu tăng vốn điều lệ, photo CMND kèm theo và gửi về địa chỉ của Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực. (Lưu ý: Công ty chỉ chuyển khoản cho đúng tên cổ đông được hưởng quyền).
Mẫu đăng ký trả cổ tức qua tài khoản download tại đây:
Mẫu đăng ký trả cổ tức qua tài khoản Ngân hàng
Trường hợp ủy quyền cho người khác, cổ đông phải điền thông tin và ký xác nhận vào Đăng ký không mua cổ phiếu tăng vốn điều lệ, có Giấy ủy quyền theo mẫu và Công ty chỉ trả bằng tiền mặt. Trong trường hợp này các giấy tờ cần mang theo: Đăng ký không mua cổ phiếu tăng vốn điều lệ, giấy ủy quyền kèm photo CMND cổ đông để lưu phiếu chi, Giấy CNSHCP, CMND người nhận, CMND của cổ đông để đối chiếu.